سوابق اجرایی و علمی

سوابق اجرایی

۱- مدیرکل امور دانشجویان دانشگاه پیام نور(۱۳۹۷)
۲- رئیس پژوهشکده آموزش باز و از راه دور دانشگاه پیام نور(۱۳۹۱- ۱۳۹۴)
۳- مدیر کل دفتر کارآفرینی و ارتباط با صنعت دانشگاه پیام نور(۱۳۹۴-۱۳۹۵)
۴- موسس و مدیر اجرایی مرکز نوآوری دانشگاه پیام نور (۱۳۹۴- ۱۳۹۵)
۵- رئیس دفتر مرکزی مشاوره دانشجویی دانشگاه پیام نور(۱۳۹۷)
۶- مدیر گروه روان شناسی دانشگاه پیام نور استان تهران(۱۳۷۸-۱۳۹۱)
۷- معاون طرح و برنامه راهبردی سازمان نظام روان شناسی و مشاوره کشور(۱۳۹۵).
۸- عضو هئیت مدیره و معاون برنامه ریزی ، آموزش وآگاه سازی سازمان بهره وری انرژی ایران(سابا-وزارت نیرو) ۱۳۷۹ الی ۱۳۸۷ عضویت و ریاست
۹- چندین کمیته سازمانی (سابا- وزارت نیرو)از جمله رفاه، منابع انسانی، تخلفات ، فرهنگی ، ایزو ، وتکریم ارباب رجوع
۱۰- مدیر دفتر آگاهسازی سازمان بهره وری انرژی ایران(سابا- وزارت نیرو) ۱۳۷۵لغایت ۱۳۷۹
۱۱- مدیر ارتباطات معاونت امور انرژی وزارت نیرو(۱۳۷۷ الی ۱۳۸۴).
۱۲- سرپرست حوزه هنری سازمان بهزیستی (۱۳۷۱ الی ۱۳۷۲).
۱۳- مشاور مدیرعامل سازمان بهره وری انرژی ایران (۱۳۷۸ لغایت ۱۳۸۵)

سوابق علمی

۱- رئیس انجمن روان شناسی اجتماعی ایران چهار دوره (۱۳۸۶ لغایت ۱۳۹۴). و( ۱۳۹۷)
۲- رئیس کمیسیون تخصصی روان شناسی اجتماعی سازمان نظام روان شناسی و مشاوره ج.ا.ا (۱۳۹۰ لغایت ۱۳۹۵)
۳- تدریس دروس روان­شناسی در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکتری از سال ۱۳۷۳ در دانشگاههای علامه طباطبایی، تهران، شهید بهشتی ،آزاد اسلامی، دانشگاه علوم انتظامی، موسسه آموزش مدیریت و دانشگاه پیام نور
۴- ستاد یار اسبق  و رئیس مرکز مشاوره دانشگاه آزاد اسلامی(۱۳۷۵ لغایت ۱۳۸۷). رتبه برتر مشاوره در منطقه ۸ دانشگاههای آزاد
۵- رئیس مرکز مشاوره دانشجویی دانشگاه علوم اقتصادی( ۱۳۸۹ لغایت ۱۳۹۲)
۶- عضویت در کمیته های آموزش،مشاوره، پژوهش ،تحصیلات تکمیلی،بخش روان شناسی و دکتری دانشگاه پیام نور
۷- معرف رشته روان شناسی شهری ۱۳۹۲و روان شناسی محیط زیست در ایران ۱۳۸۸
۸- بیش از ۱۵۰ عنوان مقاله منتشر شده در فصلنامه های ISI ,ISC ،علمی پژوهشی ، علمی و ترویجی و کنگره های علمی
۹- تالیف ، ترجمه ، ویراستاری و نقد علمی ۳۵ عنوان کتاب دانشگاهی
۱۰- دبیر اولین همایش ملی فرهنگ، آموزش و بهینه­سازی مصرف انرژی، تهران سالن اجلاس سران، ۱۳۷۹
۱۱- دبیر شبکه دوستان انرژی و محیط زیست در کشور، تهران،  وزارت نیرو – ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۷
۱۲- دبیر جایزه علمی جایزه  استاد دکتر علی محمد کاردان (دوره اول ۱۳۹۰  لغایت دوره چهارم  ۱۳۹۳) دانشگاه تهران و سازمان نطام روان شناسی و مشاوره ج.ا..ا
۱۳- موسس، سردبیر و عضو هیئت  تحریریه فصلنامه علمی-پژوهشی ، پژوهشهای روان شناسی اجتماعی (۱۳۸۸ تا کنون)
۱۴- موسس، مدیر مسئول و عضو هیئت تحریریه فصلنامه علمی-پژوهشی شناخت اجتماعی( ۱۳۹۰ تا کنون)
۱۵- سردبیر فصلنامه علمی و ترویجی سلامت اجتماعی و اعتیاد (۱۳۹۳ تا کنون)
۱۶- عضو هیات تحریریه فصلنامه روان شناسی صنعتی و سازمانی دانشگاه شهید چمران(۱۳۹۲).
۱۷- رئیس کارگروه روان شناسی اجتماعی و جهانی شدن-مرکز ملی جهانی شدن -۱۳۸۸
۱۸- دبیرعلمی اولین کنگره ملی روان شناسی اجتماعی ایران ۱۳۹۰
۱۹- رئیس دومین کنگره ملی روان شناسی اجتماعی ایران ۱۳۹۲
۲۰- رئیس سومین کنگره ملی روان شناسی اجتماعی ایران ۱۳۹۵
۲۱- عضو کمیته سلامت اجتماعی فرهنگستان علوم پزشکی ج.ا.ا( ۱۳۹۳ لغایت اکنون)
۲۲- عضو هیت مدیره انجمن روان شناسی سلامت ایران(دوره دوم ۱۳۹۲لغایت ۱۳۹۵)
۲۳- عضو هیئت موسس انجمن یهینه سازی مصرف انرژی (۱۳۸۸).
۲۴- عضو هیئت موسس انجمن بهره وری ایران(۱۳۹۶)
۲۵- عضو هیات موسس و هیات مدیره انجمن (دبیر)مطالعات سالمندی ایران( ۱۳۹۵)
۲۶- بازرس انجمن روان شناسی اجتماعی ایران (دوره ششمُ۱۳۹۳ لغایت (۱۳۹۶)
۲۷- عضو گروه روان شناسی اجتماعی پژوهشگاه مطالعات فرهنگی و اجتماعی جهاد دانشگاهی(۱۳۹۴ تا کنون).
۲۸- عضو کارگروه روان شناسی و علوم تربیتی خانه اندیشمندان علوم انسانی(۱۳۹۳)
۲۹- عضو اتاق فکر حقوق شهروندی ریاست جمهوری اسلامی ایران(۱۳۹۵)
۳۰- عضو کمیته مصاحبه استخدامی و سنجش روان شناختی قضات کشور(۱۳۹۵ تا ۱۳۹۷)
۳۱- عضو شورای پژوهشی مرکز تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیام نور(۱۳۹۵ تا کنون)
۳۲- عضو شورای علمی گروه روان شناسی سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور(۱۳۹۷)
۳۳- مجری ۷ طرح ملی از جمله طرحهای ملی ممیزی علم روان شناسی اجتماعی در ایران و ممیزی علم روان شناسی سلامت اجتماعی در ایران
۳۴- ارایه خدمات روان شناسی در بیمارستانهای روان پزشکی و مراکز مشاوره بالینی (مرکز مشاوره سبا، ، ره سلامت و رکن )از سال ۱۳۶۹ تا کنون و دارای پروانه از سازمام نظام روان شناسی و مشاوره ج.ا.ا
۳۵- رئیس کمیته مشاوره دانشگاه پیام نور استان تهران(۱۳۹۶ تا کنون)
۳۶- موسس و مدیرعامل بنیاد ملی رشد و بالندگی کودکان و نوجوانان ایرانیان(۱۳۹۶)
۳۷- عضو موسس و مدیر عامل اولین تعاونی متخصصان روان شناسی کشور(نوآوران گستره روان شناسی شفق(نگرش)، تاسیس ۱۳۹۵
۳۸- سردبیر و موسس اولین فصلنامه مجازی روان شناسی مولتی مدیای پروانه ویژه کودک و نوجوان ۱۳۹۶
۳۹- عضو کمیسیون روان شناسی عمومی سازمان نظام روان شناسی۱۳۹۷
۴۰- عضو هیئت موسس انجمن بهره وری ایران ۱۳۹۶
۴۱- عضو شورای روان شناسی دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه پیام نور- سازمان مرکزی ۱۳۹۶
۴۲- عضو کمیسیون موراد خاص دانشگاه-۱۳۹۶
۴۳- رئیس مرکز مشاوره دانشجویی دانشگاه پیام نور-۱۳۹۶

بعضی از سوابق آموزشی

۱- مهارتهای ۷ گانه نرم افزار(جهاد دانشگاهی شهید بهشتی-۱۳۸۴)
۲- مدیریت عمومی(فنی و حرفه ای-۱۳۸۲)
۳- ممیزی ایزو(۱۳۸۱)
۴- محیط زیست و انرژیهای نو-۲۰۰۱، دانشگاه،  SHINJIANG، چین).
 ۵- آگاهسازی و تبلیغات( شرکتADAM فرانسه ،۱۹۹۶).
۶- دوره مدیریت انرزی عمومی (وزارت نیرو) ۱۳۷۷
 ۷- اثربخشی ارزشیابی آموزشی ، ( JAICA، ژاپن ، ۲۰۰۴).
 ۸- مدیریت بهره وری، (JAICA، ژاپن ، توکیو ، اوساکا، ۲۰۰۵).
 ۹- مفاهیم روانکاوی، ۱۳۷۸ پروفسور آلن ژیبو(دانشگاه علوم پزشکی ایران).
۱۰- سایکو دراما ۱۳۸۷، پروفسور مونیک ژیبو( دانشگاه علوم پزشکی ایران و انجمن روان شناسی اجتماعی ایران).
۱۱- تعارض  در هویت نقش نوجوانان ، پروفسور آندره سیروتا، ۱۳۸۷( انجمن روان شناسی اجتماعی ایران).
 ۱۲- حل مسئله و تصمیم گیری،پروفسور وارن تورن گیت ،۱۳۸۷  ( انجمن روان شناسی اجتماعی ایران و دانشگاه پیام نور)
۱۳- قضاوت در مورد شایستگی ها ، پروفسور تورن گیت ،۱۳۸۸ (دانشگاه پیام نور ).
۱۴- چشم انداز زمان، پروفسور زیمباردو، ۱۳۹۵ ( انجمن روان شناسی اجتماعی ایران).
۱۵- آموزش مجازی(دانشگاه پیام نور،۱۳۹۳).
۱۶- طراحی سوالات چهار گزینه ای،۱۳۹۳ (دانشگاه پیام نور). نوروفید بک ، ۱۳۹۱ (موسسه پارند)
و ………….