قوانین و مقررات

تمامی فعالیت های وب سایت دکتر مجید صفاری نیا بر اساس چارچوب های قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد و از همه ی کاربران تقاضا دارد آنان نیز طبق همین اصول اقدام نمایند.