مراکز درمانی

مرکز مشاوره و خدمات روان شناسی رکن

آدرس :

تهران، میدان نوبنیاد، خیابان شهید لنگری، ابتدای خیابان صنایع، پلاک ۳۰، طبقه ی دوم واحد ۲۰۳

شماره های تماس :

۰۲۱-۲۲۹۳۹۵۴۲

۰۲۱-۲۲۹۳۹۴۶۷

مرکز مشاوره و خدمات روان شناسی ره سلامت

درس :

تهران، ابتدای خیابان پاسداران، خیابان گل نبی، خیابان ناطق نوری شمالی، پلاک ۲۰، طبقه ی چهارم، واحد ۱۳

شماره های تماس :

۰۲۱-۲۲۸۴۴۹۷۱

۰۲۱-۲۲۸۴۴۴۵۰