کتب و مقالات ۲۰۱۹

کتب و مقالات ۲۰۱۹
ردیفنام مقالهدریافت
1Distributed Cognition_1دانلود
2Attachment and Social Cognition Theories of Romantic Relationshipsدانلود
3Distributed Cognitionدانلود
4A Parallel and Distributed Processing Model of Joint Attention, Social-Cognition and Autismدانلود
5A Memory Systems Model of Implicit Social Cognitionدانلود
6Aggression Toward
Sexualized Women Is Mediated
by Decreased Perceptions of Humanness
دانلود
7A Temporal
Discontinuity in the Sting of Inferiority
دانلود
8The Relationship
Between Memory Vividness and
Remembered Visual Salience
دانلود
9Behavioral_Activation__Distinctive_Features__CBT_Distinctive_Features_دانلود
10Dialectical Behaviour therapy2009دانلود
11securedownloadدانلود
مقاله های مرتبط :

دیدگاه خود را بیان کنید :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *