تمام مطالب دسته بندی: کتاب و مجلات انگلیسی
مجله الکترونیکی پروانه ۱۱

مجله الکترونیکی پروانه ۱۱

یازدهمین شماره از مجله ی الکترونیکی پروانه به سردبیری دکتر صفاری نیا انتشار یافت. برای دانلود و مطالعه این مجله می توانید از لینک زیر یا اپلیکیشن کوزه اقدام نمایید. دانلود مجله الکترونیکی پروانه

کتاب کودک

کتاب کودک

مجموعه کتابهای برنامه آموزشی مدیریت احساسات و هیجانها با عنوان داستانهای ندا و نیما توسط بنیاد رکن در ۵ جلد به همراه کتاب کار کودکان ۴ تا ۷ سال برای اولین بار در ایران منتشر شد.